KATARINA VALLBO
Offentliga arbeten

MA

Lega

Munderingar

Björkekullen

Jam

Hullaryd

Ansiktet-skälens spegel

Blandat