Konstepidemin, Göteborg, 2012

som en saga
Nio berättelser verkar handla om samma sak, men vad det gäller, blir ändå inte helt tydligt. Vare sig det är en sanning om politik eller religion eller en sanning om en själv eller den andre, så finns det ett glapp mellan två förhållningssätt. Å ena sidan en insikt om att det inte finns något absolut värde oberoende av sammanhang eller perspektiv, å andra sidan en föreställning om just en sådan allomfattande sanning. Kanske är det därför man ibland inte riktigt vet vad det är man söker.
Foto: Elin Vallbo