Konstarkivet, Värnamo, 2009

krypkurs del 2
Denna utställning är en del i ett pågående arbete om en fiktiv person, ibland kallad den vållande. Dennes liv domineras av olika strategier för att kompensera för ett brott. Hur mycket måste man gottgöra innan man är kvitt? Blir man lättare förlåten om man ligger ner? Det är lite oklart om känslorna av skuld härrör ur en överträdelse i juridisk mening eller om de är av mer, låt oss säga, metafysisk art. Strängt taget spelar det väl ingen roll, eller hur?