Nässjö konsthall, 2006

HAUS BAU
Husets/hemmets, väggar representerar gränsen mellan ett yttre och ett inre. En hud. Väggarna fungerar som en slags avskiljande hinna mellan en privat, skyddad sfär och ett offentligt, synligt skal eller hölje. Ett allom förenande intresse av att pynta, dekorera och förändra denna hus-/hudfasad som inte undgår någon. Tanken om att man uttrycker och markerar sin egenart och personlighet genom en medveten gestaltning av detta yttre; ”Visa mig ditt kök och jag ska säga vem du är”, ”Hitta din egen frisyr, din egen stil!”