Tranås Konstförening, 2004

WITHIN SITE:
Att vara inom synhåll eller att finnas i det inre av platsen, i centrum. Att uppleva att man glider mellan att vara subjekt och objekt är motiverat i förhållande till verbet betrakta. Det är väl en naturlig konsekvens av individens ständiga samspel med andra. Eller är det en effekt av att mycket av omvärlden och verkligheten numera uppfattas i en förmedlad form, via någon annans förment objektiva öga? Känslan av att ständigt agera, som vore man aktör i en film. När du iakttas av andra blir du verklig. Aktören är underordnad en övergripande regi.
Det är angeläget och avgörande att göra ett snabbt intryck på omgivningen. Det är viktigare att verka intelligent, originell, vacker, efterfrågad än att faktiskt vara det. Omedelbara och förenklade åsikter övertrumfar ett mer reflekterande förhållningssätt. Komplexitet är ett råmaterial som bör kokas ner till en entydig och lättfattlig verklighet. Samtidigt har vi en faiblesse för det naturliga, äkta. Är föreställningen om det opåverkade och oskuldsfulla harmlös?